Taniec

Tańce Indii tworzą - podobnie jak kultury, z których się wywodzą - barwny i niespokojny kalejdoskop barw, lśnień i emocji. Są wśród nich zarówno techniki klasyczne, wywodzące się z tradycji teatralnych i religijnych: skodyfikowane i uznane na forum międzynarodowym, jak i tańce ludowe - żywiołowe, radosne, nie poddające się sztywnym regułom, a jednak bliskie i znane każdemu. Mnogość tych form tanecznych jest ogromna, ale wszystkie je łączy to samo umiłowanie do wyrażania ruchem, gestem, spojrzeniem uczuć wrzących pod powierzchnią skóry w gorących promieniach indyjskiego słońca. Żar tli się również w tworzonej tam muzyce i tylko odrobina chęci wystarczy, by rozpalić orientalny płomień w sercu polskiej zimy. Wraz z Mohiniankami zatańczysz: